Inboedelopslag

Uw inboedel schoon en veilig opgeslagen

Er kan zich een situatie voordoen waardoor u een deel van uw inboedel, of zelfs uw complete inboedel wilt opslaan.

Onze opslagloodsen zijn verwarmd (geconditioneerd) en speciaal ingericht om uw inboedel schoon en veilig op te slaan. Volgens de Stichting Kwaliteitsborging Preventie voorzien van brand- en inbraakalarm, die voldoet aan klasse 2 van de regeling technische beveiliging.